Návody, ukázky

Instalace programu

První spuštění progrmau

Aktivace progrmau

Založení záznamu

Záloha databáze a nastavení programu

Filtr

Tisk, export

Návrhář